Հակիրճ պատմություն

Ընկերությունը հիմնադրվել է 2006թ. փետրվարի 14-ին: Առաջին տարիներին Ընկերությունը մատուցել է հաշվապահական հաշվառման վարման ծառայություններ, հարկային և հաշվապահական խորհրդատվություն, տնտեսական խորհրդատվություն, գործարար ծրագրերի մշակում և տնտեսական ոլորտի այլ ծառայություններ: Ապահովելով կատարած աշխատանքների բարձր որակ և առաջնորդվելով ընտրված վարքագծի կանոններով և քաղաքականությամբ Ընկերությունը աշխատանքի ընթացքում ձեռք է բերել բազմաթիվ գործընկերներ և այդ ոլորտում բարձր վարկանիշ:

Երևան Արաբկիր, Կոմիտասի պողոտա 3,39
+374 99 200 630, +374 91 371 922
proficon@proficon.am, info@proficon.am